Kamerans och väderstationens placering

Kameran är placerad i Säby och tar bilder i WSW riktning över Breviks kile och Säby Ö. Vindmätaren är placerad på en 6 m hög mast som i sin tur är placerad på ett 12-15 m högt berg. Inga andra hinder för vinden finns i närheten varför vindhastighet och vindriktning bör bli rättvisande. T.o.m. 2000-08-31 var vindmätaren placerad på ett tak i närheten men denna placering gav lägre vindhastighet än “i verkligheten” vid nordostliga till sydostliga vindar. Temperatur och nederbördsmätare är fritt placerade 1.5 meter över mark. På bilden till vänster syns regnmätare, temperatur- och luftfuktighetsmätare, solstrålnings- och UV-mätare samt givare för marktemperatur och markfuktighet. På berget snett till höger om regnmätaren skymtar vindmätaren.

 

Fotoalbum

På dessa sidor finns det samlat en del foton från 50- och 60-talets Tjörn. Alla foton är tagna av Rune Jansson, Säby.

J29:an störtade där kommunhuset idag ligger.

Flygolycka på Tjörn 1959

Bilder från långaberedning

Fler bilder från Tjörn