1958 – Det kunde blivit katastrof

I slutet av augusti 1958 hände en olycka på Tjörn som kunde fått mycket stora konsekvenser. Det var ett militärflygplan som störtade endast 10 m från en bensinstation. I dag ligger Tjörns kommunhus på denna plats. Nedan följer den artikel som fanns i Göteborgs-Posten samt några foton tagna av Rune Jansson.

Utdrag ur GP 28 augusti 1958

Några få meter räddade Skärhamn från katastrof.

J29:a störtade, hamnade brinnande på bensinförråd.

J29:an störtade där kommunhuset idag ligger.Skärhamn var endast några få meter från en hemsk katastrof, när en J29:a strax före kl. 15 på torsdagen störtade i samhället och hamnade brinnande på taket till ett 15.000-liters bensinförråd hos Tjörns Bilservice. Ett flertal personer, som stod i omedelbar närhet av nedslaget, uppfattade det som ett rent mirakel att de undgick att massakreras av reaplanet. Vrakdelarna haglade in på servicestationens område och ett par meter från smörjhallens dörrar låg flygkroppen brinnande på tanktaket.

Det var kl. 14.40 som fältflygare Jan Hulting från Nässjö fick motorstopp under rutinövning med en J29:a på 9.000 meters höjd. Han gjorde flera återstartningsförsök, men förlorade snabbt höjd och blev tvungen att lämna flygplanet.

På 1.500 meters höjd utlöste han katapultstolen som slungades ut, varefter Hulting utlöste fallskärmen och lämnade flygplanet lyckligt vi Sävelyckes gård i Jörlanda på fastlandet. Haveriet bevittnades av en lärare, som i en annan J29:a följde övningarna. Båda stod hela tiden i radiokontakt med flottiljen. Läraren kunde rapportera läget för J29:ans nedslag, och Hultings fallskärmslandning.

J29:an fortsatte in över Tjörn och hade bara några hundra meter till en havsvik, när den slog ned. Reaplanet slog först av halva taket på en ladugård, som ägs av en lantbrukare Alvar Andersson i Skärhamn. Ladugården ligger endast ett tiotal meter från boningshuset, där flera personer vistades. Minuten innan hade Alvar Anderssons 70-årige fader, lett ut en häst ur ladugården och stod endast ett par meter från dess vägg. Det föreföll vara ett under att han inte träffades av metallsplitter. Hästen skrämdes av dånet och skenade iväg ut på gärdet, medan hr Andersson drabbades av nervchock. Han hämtade sig dock snabbt.

Utplånade grishus.

Reaplanet slog sedan ned på ett grishus och dödade en sugga. Av byggnaden återstår endast några förkolnade bräder. Efter att ha mejat ned en lövskogsdunge touchade J29:an en bergknalle, svepte ut för en slänt och hamnade sedan med ett dån några meter från Tjörns Bilservice, precis på taket till drivmedelsförrådet, som var halvfyllt och innehöll c:a 15.000 liter bensin. Där började vrakresterna brinna.

Lennart Olsson från Skärhamn och en Uddevallabo höll just på att backa ut en bil ur tvätthallen när J29:an störtade. Det tog bara några sekunder, säger han. Vi hörde ett hemskt dån, såg flygkroppen komma farande och splittret yra. När vi hämtat oss från chocken såg vi kraftiga lågor slå ut från vrakresterna. Vi ringde brandkåren, men kom inte fram på linjen och for därför till polisen och slog larm. Delar av planet slungades som en hagelsvärm mot och förbi servicestationen. En 20 mm. automatkanon slog mot väggen, medan batterier och metallskrot kastades nästan ända fram till bensinpumparna. En bil som stod utanför smörjhallen fick flera bucklor av splittret.

Tanktaket bågnade.

Släckningen blev besvärlig och tog över en timma att utföra effektivt. Brandmännen fruktade att det metertjocka jordlagret över bensinförrådet inte skulle hålla. Hettan var så intensiv, att det liksom “puttrade” och ångade ur jorden ovanpå de tre bensintankarna. Man var rädd för att tanktaket skulle ge vika. Om bensingaserna i tankarna hade antänts skulle katastrofen varit faktum. Man lyckades dock släcka elden genom kraftig vatten- och skumbegjutning. Massor av nyfikna kom till platsen och polisen fick ett styvt arbete. Hjälp begärdes av Tjörns hemvärn, som sände ut ett 40-tal man för vakthållning. Området avspärrades med rep och ingen fick tillträde. Vid 18-tiden på kvällen övertogs bevakningen av en vaktstyrka från F9, som håller platsen avspärrad tills haverikommissionen anländer under fredagen för att utreda orsaken till motorstoppet.

I Skärhamn vågar man inte tänka sig hur det skulle ha gått om reaplanet hade störtat inne i samhällets tättbebyggda delar, där trähusen står sammangyttrade. En eldsvåda bland de tätt stående trähusen skulle ha blivit mycket svår att släcka Troligen skulle en stor del av Skärhamns centrala del ha brunnit ned.

Foto: Rune Jansson