Fler bilder från förr

Här kommer fler bilder från 50 och 60-talets Tjörn. Alla fotografier är tagna av Rune Jansson, Säby.

Skörd av vete i Säby. Även om maskiner användes…

… gick det mesta manuellt.

1958 fanns det inte så många bilar. Bilden tagen i Säby.

Viks kile

Skåpesundsbron, byggd 1938. Revs sedan för att ersättas av ny under 1980-talet.

Vid Säby Ö låg ett strandat fartyg som tidigare använts som bostad.

Utsikt från Öberget mot Säby Ö.