Vattentemperatur:

17,7°C*

Uppmätt vid badplatsen 2019-08-24 11:40