Vattentemperatur:

-

Uppmätt i Skärhamn 2019-11-30 17:30