Vattentemperatur:

10,6°C*

Uppmätt vid badplatsen 2019-09-28 23:20