Vattentemperatur:

3,7°C*

Uppmätt vid badplatsen 2018-12-16 05:20