Vattentemperatur:

15,8°C*

Uppmätt vid badplatsen 2019-05-17 07:00