Vattentemperatur:

5,9°C*

Uppmätt vid badplatsen 2019-11-30 17:30