Vattentemperatur:

10,2°C*

Uppmätt vid badplatsen 2019-04-25 14:40