Vattentemperatur:

3,5°C*

Uppmätt vid badplatsen 2019-02-13 16:30