Kamerans och väderstationens placering

Kameran är placerad i Säby och tar bilder i WSW riktning över Breviks kile och Säby Ö. Vindmätaren är placerad på en 6 m hög mast som i sin tur är placerad på ett 12-15 m högt berg. Inga andra hinder för vinden finns i närheten varför vindhastighet och vindriktning bör bli rättvisande. T.o.m. 2000-08-31 var vindmätaren placerad på ett tak i närheten men denna placering gav lägre vindhastighet än "i verkligheten" vid nordostliga till sydostliga vindar. Temperatur och nederbördsmätare är fritt placerade 1.5 meter över mark. På bilden till vänster syns regnmätare, temperatur- och luftfuktighetsmätare, solstrålnings- och UV-mätare samt givare för marktemperatur och markfuktighet. På berget snett till höger om regnmätaren skymtar vindmätaren.

Fotoalbum

På dessa sidor finns det samlat en del foton från 50- och 60-talets Tjörn. Alla foton är tagna av Rune Jansson, Säby.


[ Flygolycka i Skärhamn 1958 | Långaberedning i Skärhamn | Fler Tjörnbilder ]

Se också fler bilder från Tjörn på Lars Rosenhoff's sida www.tjornbilder.com/kartval/saby.htm

 

Stenstugan på Säby ö

Lite om Säby

Säby är beläget på västra sidan av Tjörn. I Säby har det under åren 1894 - 1999 funnits en mätstation för SMHI som mätt temperatur och nederbörd. Fr o m oktober 1997 hittar du alla väderuppgifter på klimatdatasidorna på denna webbplats.

Vill Du ut och vandra kan Du gå Säbyleden. Denna led sträcker sig utefter Säby kile och Breviks kile som är naturskydds- och fågelskyddsområde. Här kan Du se många olika fågelarter som trivs fint i de långgrunda vikarna och utefter stränderna. När Du kommit längst ut på Säby Ö kanske Du också tar en titt på stenstugan från 1860-talet eller varför inte bara sitta ner en stund och begrunda den fantastiskt fina utsikten över havet?

Läs också mer om stenstugan på Säby Ö. Tjörns hembygdsförening har skrivit lite om denna stuga >>


Denna sida var senast uppdaterad 2016-04-04