Teknisk information om webbsidan och väderstationen

För att registrera alla mätvärden används en väderstation från Davis Intruments. Modellen heter Vantage Pro Plus och består av temperatur & luftfuktighetsmätare, regnmätare, solstrålningsgivare, UV-givare och vindmätare inkl vindriktning. För att kunna mäta nederbörd även under vintern innehåller regnmätaren en temperaturstyrd uppvärmningsanordning. Lufttrycket registreras i mätstationen som är placerad inomhus. Väderstationen är sedan kopplad till datorn via ett interface som också lagrar mätvärderna i upp till 16 dagar om inte datorn är igång.

I datorn körs sedan Windows 2000 Server och programvaran WeatherLink 5.5 från Davis Instruments, samt vår egenutvecklade programvara Webvind som hämtar väderdata och konverterar dessa till HTML-dokument som sedan överförs med FTP till webbsidan. Webvind kan konvertera upp till 12 dokument med väderdata, den kan hämta bilder från webkameran (Axis NetEye 200+) och även lagra dessa bilder lokalt, den kan larma via mail om vissa väderparametrar uppfylls och den kan skicka en rapport med med väderdata vid valda tillfällen med mail.

För att skapa diagrammen används Excel och dess möjlighet till att skapa HTML-sidor. Endast GIF-bilderna som skapas skickas sedan på samma sätt som ovan till WWW-servern.

Kameran som tar bilder är en Axis Neteye 200+. Den har en egen web-server och skickar automatiskt bilderna till WWW-servern var 10:e minut.

Är Du intresserad och vill veta mer eller kanske rent av köpa en egen väderstation så kontaktar Du ELJI Elektronik AB. Titta också på www.elji.se där Du hittar alla produkter från Davis Intruments.

Mätningen av vädret startade den 3/10 1997 och den 16/10 1997 presenterades uppgifterna för första gången på Internet. Sidan har sedan uppmärksammats bl a i Stenungstidningen (5/8 1998), Göteborgs-Posten (27/10 1998), AnnonsNytt Tjörn (24/2 1999) och Aftonbladets IT-bilaga (30/8 1999). Nytt besöksrekord för en dag blev den 29 november 1999 ("storm-dagen") då 1960 träffar registrerades. Sedan dess har besöksantalet ökat markant. Vid senaste orkanen den 8 januari 2005 var besöksantalet 2775 unika besökare under dygnet och totalt 10003 återkommande besök under dygnet.

Åter till föregående sida


Ó 1997-2005, ELJI Elektronik AB, Kållekärr, Sweden. Sidan senast uppdaterad 2005-01-22